Добродошли на интернет презентацију села Стањинац
Сајт је урађен уз благослов оца Рајка Глишовића, пароха овдашњег, и помоћ оца Никанора, монаха у манастиру Св. Онуфрије

 

 
 

Насловна
Историја
Знаменити људи села Стањинац
Црква Свети
Кирик и Јулита
Манастир Свети Онуфрије
Галерија 
Пријатељи села Стањинац

  Други о Стањинцу

Новости
Контакт

 

Стањинац се њима поноси

 

        Стањинац је мало и сиромашно село, али је изнедрило многе учене и познате главе и корисне чланове друштва којима се поноси. По броју школованих, који су у њему рођени, на првом је месту међу селима у општини Књажевац, а можда и шире. Дакле, највеће богатство Стањинца су људи. Неки од учених и познатих нису више међу живима, али се морају споменути, због својих заслуга и доприноса друштву.

 

А) ДОКТОРИ НАУКА:

1. др АЛЕКСИЋ Бранка НАЈДАН, докторирао нуклеарну физику на универзитету у Москви, сада запослен у Унституту за нуклеарну физику у Београду.

 

Б) ОФИЦИРИ ВОЈСКЕ:

1. пуковник ЈОВАНОВИЋ Николе БЛАГОЈЕ, магистар техничких наука, дипломирани машински инжињер, умро ____. године,

2. пуковник у пензији ВОЈИНОВИЋ Боривоја НАЈДАН, дипломирани машински инжињер, сада живи у Нишу,

3. пуковник у пензији КОСТИЋ Миланка ЧАСЛАВ, нема података,

4. пуковник Црвене Армије СССР-а АНТИЋ Богосава АНТА, умро ____. године у Русији,

5. потпуковник у пензији Др ЈАНАЧКОВИЋ Вукашина АЛЕКСАНДАР, специјалниста интерне медицине, сада живи у Нишу,

6. мајор у пензији РАНЂЕЛОВИЋ Сретена БОРИВОЈЕ, сада живи у Стањинцу,

7. капетан РАНЂЕЛОВИЋ Николе АЦА, дипломирани машински инжињер, сада на служби у гарнизону Врање. 

 

В) ИНЖИЊЕРИ:

1. ВАСИЋ Николе ГРАДИМИР, дипломирани грађевински инжињер, запослен у органима управе општине Зајечар,

2. ЂОРЂЕВИЋ Ненада ИВИЦА, дипломирани грађевински инжињер, запослен и живи у Кладову,

3. РАНЂЕЛОВИЋ Вукадина ДАНКО, инжињер хидроградње, сада директор Хидроградња Зајечар,

4. ЖИВКОВИЋ Благоје ИВИЦА, грађевински инжињер, запослен у Хидроградња Зајечар,

5. ЂОРЂЕВИЋ Миодрага СЛАВОЉУБ, грађевински инжињер, умро ____. године,

6. ПЕТРОВИЋ Мирка НИКОЛА, машински инжињер, умро ____. године.

 

Г) ЛЕКАРИ:

1. Др ЂОРЂЕВИЋ Миодрага БРАНКО, специјалиста неуролог, запослен у Дому здравља у Књажевцу,

2. Др РАДОВАНОВИЋ Златка ОЛИЦА, специјалиста социјалне медицине, запослена и живи у Зајечару,

3. Др ТОШИЋ (рођена Ђорђевић) Миодрага ЗЛАТА, специјалиста ______ ,запослена у Дому здравља у Књажевцу,

 

Д) ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТИ:

1. ПОЧЕК  (рођена Стојановић)  Грује  НАТАША, дипломирани економиста, сада финансијски руководилац у Електродистрибуцији Књажевац,

2.ЂОРЂЕВИЋ ( рођена Панајотовић) Ненада ГОРИЦА, дипломирани економиста, сада шеф тржишне инспекције у општини Зајечар.

 

Ђ) ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ:

1. АЛЕКСИЋ Бранка ЗОРИЦА, дипломирани инжињер физике, сада професор физике у Београду,

2. КРСТИЋ Љубинка ДОБРИВОЈЕ, професор музике у Књажевцу,

3. ДЕНЧИЋ Божидара БРАНИСЛАВ, наставник у пензији, сада живи у Кални,

4. ГОЛУБОВИЋ  Ђорђа БОЖИДАР, наставник у пензији, сада живи у Београду,

5. ТОШИЋ (рођена Петровић)  Вукашина ВУКИЦА, сада учитељица у Минићеву,

6. НЕДЕЉКОВИЋ  (рођена Денчић)  Јована ДРАГИЦА, учитељица у пензији, сада живи у Зајечару.

 

Е) ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОЗИ:

1. ЂОРЂЕВИЋ Милорада МИЛЕНКА, дипломирани дефектолог, сада запослена у Дому ученика средњих школа у Књажевцу.

 

Ж) СОЦИЈАЛНИ РАДНИЦИ:

1. РАНЂЕЛОВИЋ Боривоја ПРЕДРАГ, дипломирани социјални радник, сада директор Геронтолошког центра у Књажевцу,

2. ЂЕНАДИЈА  (рођена Стојановић)  АНЂЕЛКА, социјални радник, запослена у фонду ПиО у Зајечару.

 

З) ПОЛИЦАЈЦИ:

1.  НИКОЛИЋ Бранислава ЉУБИНКО, правник, полицајац у пензији, сада живи у Кладову,

2. НЕДЕЉКОВИЋ Љубе АЛЕКСАНДАР, полицајац у пензији, сада живи у Зајечару,

3. НИКОЛИЋ Александра СВЕТОМИР, полицајац у пензији, сада живи у Књажевцу,

4. ЦОЛИЋ Михајла ЉУБОМИР, пензионисани полицајац, сада живи у Нишу,

5. ПАНАЈОТОВИЋ Александра МИОДРАГ, пензионисани полицајац, сада живи у Стањинцу,

6. ЈОВАНОВИЋ Сретена ЖИВОЈИН, пензионисани полицајац, умро ____. године,

7. НИКОЛИЋ Александра СТАНИМИР, пензионисани полицајац, умро ____. године,

8. НИКОЛИЋ Радивоја НИКОЛА, пензионисани полицајац, умро ____. године,

9. ЋИРИЋ Драгутина БОРИВОЈ, пензионисани полицајац, умро ____. године,

10. НИКОЛИЋ Владимира ДРАГОМИР, пензионисани полицајац, умро ____. године,

11. ЦОЛИЋ Михајла БОРИВОЈ, пензионисани полицајац, умро ____. године,

12. ПОПОВИЋ Милована ВЕЛИМИР, пензионисани полицајац, умро ____. године,

13. ЂОРЂЕВИЋ Живојина БОРИВОЈ, пензионисани полицајац, умро ____. године,

14. НИКОДИЈЕВИЋ Јована БОГДАН, пензионисани полицајац, умро ____. године.

 

И) САНИТАРНИ ТЕХНИЧАРИ:

1. ИГЊАТОВИЋ Јеврема АЛЕКСАНДАР, санитарни техничар, сада живи у Свилајнцу.

 

Ј) МАЈСТОРИ  ПРИВАТНИЦИ:

1. ПАНАЈОТОВИЋ Чедомира ОБРАД,  ковач, пензионер, сада живи у Стањинцу,

2. ВЕЛИЧКОВИЋ Светомира ПЕТАР, столар, пензионер, сада живи у Стањинцу,

3. ДИНИЋ __________ БОЖИДАР, колар, пензионер, сада живи у Стањинцу,

4. ВОЈИНОВИЋ Ђорђа БОРИСАВ, кројач, пензионер, сада живи у Стањинцу,

5. КРСТИЋ __________ ЧЕДОМИР, зидар, умро ____ године.

 

        Ажурирање података за људе старијих генерација помогао деда Мија Панајотовић.

         Ако смо неке изоставили, молимо да нам опростите, то је било случајно или због недостатка података. Такође се извињавамо што су неки подаци непотпуни и нетачни. Молимо за помоћ све заинтересоване да се подаци о људима из Стањинца ажурирају, да би људе спасили од заборава.

 

Бранко Војиновић

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2007-2010. стањинац.цом
Сва права задржана.